The Centre for Language and Communication Research (CLCR) at Cardiff University warmly welcomes you to the 10th International Corpus Linguistics Conference (CL2019), which will take place in the week of 22 – 26th July 2019 at Cardiff University. The theme of the conference is: ‘The future of Corpus Linguistics’. 

The theme of the conference is intended to draw our attention to some of the challenges and opportunities which Corpus Linguistics has encountered, continues to encounter and may well encounter in the future. It is hoped that the conference will offer a snapshot of the various perspectives which corpus linguistics provides within and beyond the field of applied linguistics.

Corpus Linguistics is a biennial conference which has been running since 2001 and has been hosted by Lancaster University, the University of Liverpool, and the University of Birmingham. This will be the first time that the conference is held at Cardiff University, Wales.

The deadline for abstracts and registration for CL2019 has now closed.

The conference app will be launched by 7th July 2019!

 

Contact us

If you have any questions about the conference, or require any help, please contact: cl2019@cardiff.ac.uk

 

Local Organising Committee

 

CL2019 @ Prifysgol Caerdydd

Mae Canolfan Ymchwil Iaith a Chyfathrebu (CLCR) Prifysgol Caerdydd yn eich croesawu’n gynnes i’r 10fed Gynhadledd Corpws Ieithyddiaeth Ryngwladol (CL2019) sy’n cael ei chynnal yn ystod wythnos 22 – 26 Gorffennaf 2019 ym Mhrifysgol Caerdydd. Thema’r gynhadledd yw: ‘Dyfodol Ieithyddiaeth Corpws’.

Nod thema’r gynhadledd yw tynnu ein sylw at rai o’r heriau a’r cyfleoedd mae Ieithyddiaeth Corpws wedi dod ar eu traws, yn dal i ddod ar eu traws ac yn debygol o ddod ar eu traws yn y dyfodol. Y gobaith yw bod y gynhadledd yn cynnig ciplun o’r persbectifau gwahanol y mae ieithyddiaeth corpws yn eu rhoi oddi mewn i faes ieithyddiaeth gymhwysol a’r tu hwnt iddo.

Cynhadledd eilflwydd yw Ieithyddiaeth Corpws sydd wedi bod ar waith ers 2001 ac wedi cael ei chynnal gan Brifysgol Caerhirfryn, Prifysgol Lerpwl a Phrifysgol Birmingham. Dyma’r tro cyntaf i’r gynhadledd gael ei chynnal ym Mhrifysgol Caerdydd, Cymru.

 

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gynhadledd neu os oes angen cymorth pellach, cysylltwch â: cl2019@caerdydd.ac.uk

 

Pwyllgor Trefnu Lleol